Харківський державний автотранспортний коледж

НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ ВИСТУПИЛИ:

Сіроокий С.Ф., заступник директора з навчальної роботи Харківського автотранспортного технікуму – з привітаннями делегатів конференції, представленням педагогічного складу ХАТТ, ознайомлення з матеріально-технічною базою технікуму, інформацією про відвідування навчальних закладів у Польщі та Швеції, обмін досвідом та перспективою роботи Міжрегіональної конференції.

Туренко К.К. викладач Харківського автотранспортного технікуму – з привітаннями гостей і учасників конференції, ознайомленням з планом роботи та основними напрямками обговорення.

Самородов В.Б.,д.т.н, професор,академік Академії Вищої освіти України, НТУ «ХПІ».

Тема: Особливості підготовки випускників технікумів на прикладі ведучого ВНЗ НТУ «ХПІ».

Ескілсон Е.,директор Framtidsgymnasiet Швеція, Мальме.

Тема: Обмін студентами та досвідом навчання як фактор підвищення якості підготовки фахівців.

Трифонов А.О.,ст. викладач,доцент, к.т.н. Сімферопольський автотранспортний технікум.

Тема: Нові реалії галузі та їх відображення в тематиці ДП та КП.

Сіроокий С.Ф., заступник директора з навчальної роботи Харківського автотранспортного технікуму.

Тема: Розробка єдиних програм нормативних професійно-орієнтованих дисциплін з урахуванням наказу № 683 від 05.06.2013р. МОН України. Оцінка якості комплексу знань з дисциплін навчального плану під час захисту ДП.

Котов О.В., викладач автомобільно-дорожній коледж Одеського НПУ.

Тема: Спеціалізація за бажанням студента на IV курсі навчання за напрямками.

Живокоренцев Т, студент гр.Т-41 Харківського автотранспортного технікуму.

Тема: Спеціалізація за бажанням студента на IV курсі навчання за напрямками.

Маруніч О.П. викладач автотранспортного технікуму НУ водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Тема: Роль нормативного контролю у забезпеченні якості ДП.

Маєвський Р.М., Кіровоградський машинобудівельний коледж.

Тема: Врахування перспектив працевлаштування студентів при виборі тематики ДП у Кіровоградському МК КНТУ.

Цоцко О.В., Голова ЦК автотранспортного технікуму ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

Тема: Особливості змісту економічного розділу ДП в залежності від тематики та його виконання з використанням КТ.

Данильчук А.М.Київський транспортно-економічний коледж.

Тема: Проблеми ДП в світі сучасного стану автомобільного транспорту України та підприємств автомобільного транспорту.

Дон Є.Ю, Харківський машинобудівельний коледж.

Тема: Формування тематики індивідуальних завдань ДП.

Лисакова С.В., Мартиненко С.А., Лозівська філія ХАДТ.

Тема: Роль нормативного контролю у забезпеченні якості ДП.

Барський автомобільно-дорожній технікум НТУ on-line.

Тема: Презентація навчального закладу.


СЕКЦІЯ «РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ»

 Демченко О.О., Трегубенко В.К.,викладачі ЦК «Ремонт автомобілів» ХАТТ

Тема: Дипломне та курсове проектування по предмету «ОТРА».

Момот В.П., викладач Запорізького будівельного коледжу.

Тема: ДП по предмету «Організація технології ремонту автомобілів».

Лаврік О.Г., викладач Запорізького будівельного коледжу.

Тема: КП по предмету «Організація технології ремонту автомобілів»

Сукачев М.І., голова ЦК Харківського механічного технікуму.

Тема: Обмін досвідом при виконанні ДП та КП в сучасних умовах практичного навчання.

Герасимчук В.П, Голова ЦК «ТЕ та ремонт автомобілів», автотранспортний технікум (Дніпропетровськ).

Тема: Умови та зміст переддипломної практики як основні фактори якості ДП. 


СЕКЦІЯ «ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ»

 Кравцова Н.П., викладач Харківського автотранспортного технікуму

Тема: Методичне забезпечення гарант якісного виконання ДП та КП.

Олексів П.З., викладач Львівського автомобільно-дорожнього коледжу.

Тема: Методичне забезпечення гарант якісного виконання ДП та КП.

Бугель В.М, викладач Зборівського коледжу Тернопільського НТУ.

Тема: Особливості формування тематики та змісту завдання КП та ДП.

Меньщикова Л.М., голова ЦК «Економічних дисциплін» ХАТТ.

Тема: Організація КП з використанням комп’ютерних технологій.

Пурдік А.П., викладач Запорізького будівельного коледжу.

Тема: КП та ДП по предмету «ТЕА».

Бузиновський С.М., викладач Черкаського політехнічного технікуму.

Тема: Особливості формування тематики та змісту завдання ДП та КП.

Нікітенко Ю.Д., викладач Лозівської філії ХАДТ.

Тема: Інженерний аналіз запорука успішного виконання КП та ДП.


УЧАСТЬ У ПРЕНІЯХ:

Іванчук Р.М., Станкевич В.В., Надвірянський коледж НТУ (Івано-Франківськ).

Куценко О.М., ХмільС.С., Несміян О.Л., Батищев Ю.Б., Харківський автомобільно-дорожній технікум.

Канарев О.О., Чугуєво-бабчанський лісний коледж.

Дробязко О.О., Хорешко Н.В., Марченко С.О., Красноградський технікум механізації сільського господарства ім.. Ф.Я. Тимошенка.

Руденко О.А., Денисенко С. О., Багінський О.А., ДВНЗ Куп’янський автотранспортний коледж.

Ковніров Є.В., Лисойван В. С., Кіровський транспортний технікум (Луганськ)

Демура Ю.М., Арефін Ю.В., Рясний І.В., Донецький транспортно-економічний коледж.

Барський автомобільно-дорожній технікум НТУ on-line.


ЗА ПІДСУМКАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ БУЛИ ВИЗНАЧЕННІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦК:

1. Переглянути та розробити для всіх навчальних закладів уніфіковані програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін:

Технічна експлуатація автомобілів,

Основи технології ремонту автомобілів,

Діагностика,

Особливості будови автомобілів сучасного виробництва,

Автомобільні двигуни,

Теорія та конструкція автомобіля,

Автомобільні експлуатаційні матеріали,

Охорона праці,

Організація та планування.

2. При розробці нового покоління галузевого стандарту освіти передбачити можливість спеціалізації за рахунок дисциплін варіативної частини навчальних планів за вибором студента з урахуванням можливостей ВНЗ та потреб регіону і роботодавців.

3. Розробити узагальнену документацію на курсове та дипломне проектування з урахуванням форм запропонованих наказом № 683 від 05.06.2013р. МОН України.

4. В програмах технологічної та переддипломної практик передбачити узгодження місця практики з реальністю теми дипломного проекту, як гарантії надання першого робочого місця.

5. Розробити єдину методику оцінки комплексу знань студентами з дисциплін навчального плану під час захисту дипломного проекту.

Створити координаційну групу у складі:

  1. Фризер Г.Є., Голова ЦК «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», Сімферопольський автотранспортний технікум.
  2. Сіроокий С.Ф., заст. директора з навчальної роботи Харківський автотранспортний технікум.
  3. Трифонов А.О., доцент, к.т.н. Сімферопольський автотранспортний технікум.
  4. Данильчук А.М. Київський транспортно-економічний коледж.
  5. Герасимчук В.П, Голова ЦК «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів», автотранспортний технікум (м. Дніпропетровськ).
  6. Коротій В.О., Голова ЦК «Технічна експлуатація автомобілів», ХАТТ.
  7. Демченко О.О. Голова ЦК «Ремонт автомобілів», ХАТТ.
  8. Кравцова Н.П., викладач ХАТТ.
  9. Туренко К.К., викладач ХАТТ.