Харківський державний автотранспортний коледж

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Харківського державного автотранспортного коледжу у 2019р.


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

Заснований у 1927 році.
Рівень акредитації – І.
Ліцензія МОН від 23.11.2016 серія ЛВ №000291
Директор – Сударь Віктор Павлович.

Приймальна комісія – тел./факс: 8(057)731-28-33

e-mail: xatt@meta.ua

Web site: www.xatt.kharkov.ua

Адреса: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 28.

Технікум проводить підготовку молодших спеціалістів за фахом:

 

Спеціальність

Форма навчання

Термін навчання

На базі 9 класів

На базі 11 класів

274 – «Автомобільний транспорт»

Спеціалізація - Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Денна

3р. 10м.

2р. 10м.

Кваліфікація: «механік»

Заочна

3р. 6м.

Спеціалізація -Технічне обслуговування засобів зберігання,транспортування, та заправлення пально-мастильними матеріалами. Кваліфікація – «технік- інспектор з якості палива»

Денна

3р. 10 м.

275 – «Транспортні технології» (автомобільний транспорт)

Спеціалізація – Організація перевезень і управління на автотранспорті

Денна

3р. 10м.

2р. 10м.

Кваліфікація: «технік-технолог» ( механіка)

Заочна

3р. 5м.

Спеціалізація – Організація та регулювання дорожнього руху

Денна

3р. 10м.

Кваліфікація: «інженер з безпеки руху»

Заочна

3р. 5м.

071 – «Облік і оподаткування»

Денна

2р. 10м.

Спеціалізація – Бухгалтерський облік

Кваліфікація: «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку»

Заочна

2р 8м.

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна

3р. 10м.

Спеціалізація - Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів Кваліфікація: «електромеханік»

Заочна

3р.6 м.

-Документи, які подаються абітурієнтами: 

 

У коледжі працюють підготовчі курси:

6 місячні – з 1 грудня 2017 року,

4 місячні – з 1 лютого 2018 року,

1 –місячні з 6 червня 2018 р.

Студенти, які успішно навчаються, проходять стажування в автомобільному ліцеї м. Познань, Польща. Коледж договори про скорочений термін навчання у ВНЗ III – IVр акредитації.
Для навчання також приймаються громадяни ближнього і дальнього зарубіжжя.

Всі спеціальності ліцензовані, видається диплом державного зразка.

Прийом заяв від вступників з 1 липня по 14 липня (база 9 класів), для 11 класу з 15 липня по 22 липня. Вступні випробування проходитимуть з 16 липня – 22 липня

Вступні іспити: укр. мова (диктант), математика (тести)– 9 кл., база 11 класів – сертифікати укр. мова та література, математика - мінімальна кількість балів- 100 балів